DR. SITI JUNAIDAH BINTI AHMAD

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/junaidahahmad@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG SAINS BIOPERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2021.
SARJANA SAINS KESIHATAN (SAINS BIOPERUBATAN), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2014.
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam,2009.

Positions