DR. ASHEILA AK MERAMAT

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/asheilameramat@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG SAINS BIOPERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2019.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Siswazah Fakulti Sains Kesihatan), Fakulti Sains Kesihatan16 Apr 202215 Apr 2023
Penyelaras (Siswazah Fakulti Sains Kesihatan), Fakulti Sains Kesihatan16 Apr 202015 Apr 2022