DR. MOHD FIRDAUS BIN YAHAYA

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/mohdfirdaus@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB/E-PEMBELAJARAN, Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza),2022.
SARJANA PENDIDIKAN BAHASA ARAB, Universiti Islam Antarabangsa,2012.
SARJANA MUDA SNS KEM'SIAAN(BHS. ARAB & KESUS, Universiti Islam Antarabangsa,2008.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Jaminan Kualiti Fbk), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Jan 202231 Dec 2023
Timbalan Pengarah (Timbalan Pengarah Akademik, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar), Pusat Pembangunan Holistik Pelajar16 Oct 202215 Oct 2024
Penyelaras (Penyelaras Badan Beruniform Dan Jaminan Kualiti Pphp), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Jul 202230 Jun 2024
Penyelaras (Penyelaras Data Dan Jaminan Kualiti), Pusat Pembangunan Holistik Pelajar01 Jul 201830 Jun 2020
Penyelaras (Penyelaras Data Dan Jaminan Kualiti), Pusat Pembangunan Holistik Pelajar01 Jul 201630 Jun 2018