NAZILAH BINTI MOHAMAD

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/nazilahmohamad@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH SARJANA SASTERA (KAJIAN B. MELAYU), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2012.
SARJANA MUDA SASTERA (PENG. B. MELAYU), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2010.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2006.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2004.

Positions


Penyelaras (Program Sarjana Muda Bahasa Melayu Kontemporari Dengan Media Interaktif (Kepujian)), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi20 Jul 202031 Dec 2021