DR. SUZANA BINTI SULAIMAN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/suzana@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD PENGAJIAN BAHASA ARAB, Leeds University, Leeds, Uk,2011.
SARJANA PENG. ARAB DAN TAMADDUN ISLAM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2002.
SARJANA MUDA BHS.ARAB (KEPUJIAN), University/university College Di Jordan,.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Program Akademik (Ppba) Peringkat Sarjana Dan Phd), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 May 202231 Dec 2023