PROF. MADYA DR. KAMARIAH BINTI YUNUS

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/kamariah@unisza.edu.my/

Academic Background


DOKTOR FALSAFAH TESOL, Universiti Malaya,2015.
SARJANA TESOL, New Castle Upon Tyne Polytechnic, Uk,1997.
SARJANA MUDA LINGUISTICS, University Of Texas, El Paso,.

Positions


Dekan (Dekan Fbk), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Jan 202331 Dec 2025
Penyelaras (Ahli Jawatankuasa Penyelarasan Jurnal Unisza), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi30 Jan 202229 Jan 2024
Penyelaras (Penyelaras Program Akademik Unisza), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi15 Oct 202115 Feb 2024
Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Feb 202001 Apr 2020
Timbalan Dekan (Akademik Dan Siswazah), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Feb 201901 Jan 2020
Timbalan Dekan (Akademik& Siswazah), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Feb 201731 Jan 2019
Timbalan Dekan (Timbalan Dekan Penyelidikan Dan Pembangunan), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Jul 201530 Jun 2017
Ketua Pusat Pengajian (Ketua Pusat Pengajian Bahasa Inggeris), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi01 Oct 201330 Sep 2015