DR. MOHD ALA-UDDIN BIN OTHMAN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/mohdalauddin@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB, Universiti Malaya,2020.
SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN, Universiti Malaya,2006.
DIP LANJTAN BAHASA, Maktab Perguruan Kuala Terengganu, Terengganu,1997.
SARJANA MUDA BAHASA, University Of Yarmouk, Jordan,1995.

Positions


Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi04 Jul 201903 Jul 2021
Penyelaras (Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab), Fakulti Bahasa Dan Komunikasi18 Mar 201931 Dec 2020