PROF. MADYA DR. JOHN TANG YEW HUAT

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/jyhtang@unisza.edu.my/

PROF. MADYA DR. JOHN TANG YEW HUAT
FAKULTI BIOSUMBER & INDUSTRI MAKANAN
UniSZA@2010-07-01

Academic Background


PHD KESELAMATAN MAKANAN, Universiti Putra Malaysia,2011.
SARJANA MIKROBIOLOGI, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur,2007.
SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur,2004.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2000.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,1998.

Positions


Ketua (Ketua Kluster Agriculture And Environment), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)01 Feb 202331 Jan 2025
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Biosumber & Industri Makanan08 Feb 202007 Feb 2022
Ketua Pusat Pengajian (Pusat Pengajian Industri Makanan), Fakulti Biosumber & Industri Makanan15 Jul 201531 Oct 2017
Ketua Pusat Pengajian (Industri Makanan), Fakulti Biosumber & Industri Makanan15 Jul 201531 Oct 2017
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan Epembelajaran), Fakulti Biosumber & Industri Makanan01 Jan 201431 Dec 2015
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Biosumber & Industri Makanan01 Jan 201431 Dec 2015