DR. SITI HAJAR BINTI ABDUL RAUF

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/hajarrauf@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD PENTADBIRAN DAN KEADILAN SOSIAL, Universiti Malaya,2017.
SARJANA PENGURUSAN (TEKNOLOGI), Universiti Teknologi Malaysia (Kuala Lumpur),2009.
SARJANA MUDA KEWANGAN/PERNIAGAAN, Universiti Utara Malaysia,2006.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Bagi Semakan Program Akademik (Siswazah)), Fakulti Sains Sosial Gunaan28 Dec 202328 Dec 2023
Ketua Pusat Pengajian (Kerja Sosial), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201731 Dec 2017