TS. DR. ZARIZAL BIN SUHAILI

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/zarizal@unisza.edu.my/

Academic Background


TEKNOLOGIS PROFESIONAL DALAM BIDANG BIOTECHNOLOGY (BT), Lembaga Teknologis Malaysia,2020.
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG MIKROBIOLOGI PERUBATAN, Universiti Putra Malaysia,2019.
SARJANA SAINS (MOLEKULAR DIAGNOSTIK), Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza),2011.
SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI, Universiti Putra Malaysia,2004.
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN, Universiti Sains Malaysia,2001.

Positions


Ketua (Ketua Kluster Pengurusan Sisa), Fakulti Biosumber & Industri Makanan01 Jan 202331 Dec 2024
Pengarah (Pusat Pengurusan Makmal Berpusat), Fakulti Biosumber & Industri Makanan16 May 202315 May 2025
Pengarah (Pusat Pengurusan Makmal Berpusat), Fakulti Biosumber & Industri Makanan16 May 202115 May 2023
Timbalan Pengarah (Kemahiran Insaniah, Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Unisza), Fakulti Biosumber & Industri Makanan01 Mar 202028 Feb 2022
Penyelaras (Pusat Pembangunan Holistik Pelajar Unisza, Kampus Besut ), Fakulti Biosumber & Industri Makanan16 Feb 202029 Feb 2020
Penyelaras (Makmal ), Fakulti Biosumber & Industri Makanan23 Jul 201931 Dec 2020