DR. AMAN DAIMA BIN MD. ZAIN

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/amandaima@unisza.edu.my/

Academic Background


IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PHD) PENGAJIAN ISLAM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2017.
SARJANA USULUDDIN, Universiti Malaya,2001.
IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN, Universiti Malaya,1998.

Positions


Penyelaras (Program Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit (Apel C)), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Dec 202330 Nov 2024
Ketua Pusat Pengajian (Pelantikan Semula), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Feb 202231 Jan 2023
Ketua Pusat Pengajian (Ketua Pusat Pengajian Usuludin), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Feb 202031 Jan 2023
Penyelaras (Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Pengajian Kontemporari Islam01 Feb 201931 Jan 2021