DR. WAN MOHD RIZHAN BIN WAN IDRIS

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/wmrizhan@unisza.edu.my/

Academic Background


EDUCATOR @ VIRTUAL LEARNING ENVIROMENT (EDUCATOR @VLE) PROGRAM, Jabatan Pengajian Tinggi,2021.
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG CREATIVE MULTIMEDIA, Universiti Multimedia,2020.
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER), Universiti Malaysia Terengganu,2010.
SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2005.
DIPLOMA MULTIMEDIA, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (Kusza),2002.

Positions


Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni), Fakulti Informatik & Komputeran10 Oct 202309 Oct 2025
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni (Hepa), Fik), Fakulti Informatik & Komputeran10 Oct 202109 Oct 2023
Penyelaras (Program Multimedia), Fakulti Informatik & Komputeran15 Sep 201914 Sep 2021