Augmented Reality Airway

Antara paparan yang keluar apabila pelajar mengimbas poster airway. 

Cara bercerita lebih jelas mengenai tajuk airway melaui pengkayaan jalan penceritaan. Semua nota dari aplikasi augmented reality tersebut boleh didownload. 

  


(There are no discussion topics yet in this forum)