DR. TUAN MUHAMMAD ZUKRI BIN TUAN SEMBOK

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/tuanmuhammadzukri@unisza.edu.my/

Academic Background


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2021.
DOKTOR FALSAFAH DALAM BIDANG PENGAJIAN SOSIAL, Universiti Malaysia Terengganu,2019.
SARJANA KERJA SOSIAL, Universiti Sains Malaysia,2009.
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KERJA SOSIAL), Universiti Sains Malaysia,2007.
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,2003.

Positions


Penyelaras (Penyelaras Jaminan Kualiti Dan E-pembelajaran), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Feb 202331 Jan 2025