PROF. MADYA DR. MUHAMAD FAZIL BIN AHMAD

Public link : https://portfolio.unisza.edu.my/name/mfazilahmad@unisza.edu.my/

Academic Background


PHD KOMUNIKASI (CORPORATE COMMUNICATION), Universiti Putra Malaysia,2014.
IJAZAH SARJANA KOMUNIKASI, Universiti Islam Antarabangsa,2006.
IJAZAH SARJANA MUDA PERBANDINGAN AGAMA & KOM, Universiti Islam Antarabangsa,2003.
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA, Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan,1997.

Positions


Pengarah (Pusat Kesenian Dan Warisan), Pusat Kesenian & Warisan01 Apr 201931 Mar 2021
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201731 Dec 2018
Timbalan Dekan (Akademik & Siswazah), Fakulti Sains Sosial Gunaan01 Jan 201531 Dec 2016